نمونه کارطراحی سایت انجمن

 

به دسته‌ای از مردم که در جایی برای هدف معینی و بصورت دوره ای گرد آمده باشند انجمن گفته می شود. در زمینه های مختلف پزشکی انجمن های مختلفی وجود دارند و علم پزشکی هر روزه در حال پیشرفت و تکامل میباشد و فقدان اطلاعات و دسترسی کم به اطلاعات درست در این زمینه کاری میتواند برای خیلی از افراد مشکل ساز گردد. شاید شما هم اطلاع داشته باشید که روزانه میلیون ها نفر در موتور جستجوی گوگل به دنبال اطلاعاتی برای بیماری خود یا اطرافیانشان میگردند و در نهایت به وب سایت مورد نظر رسیده و از اطلاعات داخل آن استفاده مینمایند. انجمن های پزشکی صد در صد از این قاعده مستثنا نیستند.