نمونه کارایمیل مارکتینگ

 

ارسال ایمیل به مشتریان فعلی , مشتریان سابق و هر فرد دیگری که خود ایمیلش را از یک راه مشخص در اختیار ما قرارداده ,ایمیل مارکتینگ نامیده می شود. ایمیل مارکیتنگ با هدف فروش، برقراری ارتباط با مشتری برای فروشهای آینده، حفظ مشتری و وفادار کردن وی و … توسط شرکت رایان انجام می شود.

برخی از ویژگی های ایمیل مارکتینگ:
– روشی پر بازده و سریع اطلاع رسانی و تبلیغات آنلاین
– تبلیغات به صورت گرافیک با متون و تصاویر ثابت یا متحرک
– ارسال همزمان برای هزاران نفر با نرم افزار هوشمند
– ارتباط متقابل دریافت کنندگان با پر کردن فرم خبرنامه
– و …