تعرفه صدور کارت و کنترل تردد همایش

معرفی محصول:
سیستم هوشمند صدور کارت و کنترل تردد رایان، دغدغه برگزارکنندگان همایش ها را در مورد ازدحام شرکت کنندگان در بخش ثبت نام به حداقل رسانده است به نحوی که هر شرکت کننده تنها با وارد کردن کد ملی بلافاصله کارت همایش بارکد دار خود را جهت حضور غیاب،دریافت هدیه همایش،کنترل تردد کارگاه ها، پذیرایی ناهار و … دریافت می کند. لطفاً جهت مشاهده عملکرد این سیستم از سایت شرکت رایان بازدید نمایید.
برخی از مشتریان ما:
¬ انجمن داروسازان ایران
¬ انجمن سرطان ایران
¬ نیرو دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
¬ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
¬ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
¬ دانشگاه علوم پزشکی گرگان
¬ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
¬ مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت
¬ مرکز تحقیقات پاتولوژی
¬ مرکز تحقیقات ارتوپدی
¬ مرکز تحقیقات قلب و عروق

Tags: No tags

Comments are closed.